Rapporter

Sluttrapport for Vossolauget 

Se rapport 

Vandringsmønster og overleving hjå laksesmolt frå Bolstadelva og Vosso. 2016. Thrond Oddvar Haugen, John Birger Ulvund, Rune Lunde, Torstein Kristensen, Bjørn T. Barlaup & Henning André Urke. INA fagrapport 32. 2016. ISSN: 1891-2281
Se rapport (PDF)

Optimalt tidspunkt for synkron avlusning i utvandringsruta til Vossolaksen – Forprosjekt. 2015. Forfattere: Knut Wiik Vollset, Bjørn Torgeir Barlaup & Ranghild MalkenesISSN nr: ISSN-1892-889. Oppdragsgiver: Regionalt Forskningsfond Vestlandet & Vossolauget
Se rapport (PDF) 

Migration and predation of Atlantic salmon smolts from Vosso / Smoltvandring og predasjon ut av Vosso, 2015. Final report Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) project #900778. Knut Wiik Vollset, Bjørn Torgeir Barlaup, Shad Mahlum, Bjørnar Skår, Helge Skoglund, Eirik Straume Normann, Jens Christian Holst, Vidar Wennevik, Georg Skaet, Jan Grimsrud Davidsen.
Se rapport (PDF)

Framdriftsrapport per mars 2015: Oppfølging av tiltak ved smoltutvandring fra Vosso - Sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske.
Se rapport (PDF) 

Nytt fra Vossolauget – November 2014
Se rapport (PDF) 

Nytt fra Vossolauget – AquaNor 2015
Se rapport (PDF)