Organisering

Partnere

Det opprinnelige Vossolauget ble etablert for perioden 2008-2012 for å forestå produksjon og utsett av Vossosmolten. Dette arbeidet ble avsluttet våren 2013 da den siste smoltgruppen ble slept ut. Det ble så vedtatt å forlenge Vossolaugets funksjonstid for en ny 4-års periode for å følge opp resultatene av kultiverings-innsatsen gjennom registrering av returnerende laks og annen følgeforskning for ytterligere avklaring av trusselfaktorene for Vossolaksen. De mest sentrale bidragsyterne tegnet seg for nye årlige kontantbidrag i 4-års perioden og utgjør partnerne i det nye Vossolauget:

Partnere

• Marine Harvest
• Lerøy Vest AS
• Sjøtroll Havbruk AS
• EWOS AS
• Benchmark Breeding and Genetics 
• Blom Fiskeoppdrett AS
• Tombre Fiskeanlegg AS
• KJ Eide Fiskeoppdrett AS
• Erko Seafood AS
• Salmon Group AS
• Sjømat Norge 
• MSD Animal Health AS
• Patogen Analyse AS
• Bolstadelva AS
• Hordaland fylkeskommune
• Voss kommune
• Vaksdal kommune

Ledelse

Vossolauget ledes av et styre med følgende medlemmer:

- Nils Inge Hitland, leder Salmon Group AS
- Ingrid Lundamo, Marine Harvest 
- Rune Engevik, Lerøy Vest AS 
- Håvard Bakke, Benchmark Breeding and Genetics 
- Gunnar Bergo, Voss Kommune 
- Karl Magne Bolstad, Elveeierne 
- Geir Ove Henden, Voss Klekkeri 
- Lars Tveit, Hordaland Fylke

Tor Solberg, Uni Research AS, er engasjert som prosjektleder for Vossolauget.