Karl Magne og Turid Bolstad Bor på Bolstad.

Publisert 10.03.2015 kl. 12:15 av Administrator

Karl Magne representerer elveeierne i styret for Vossolauget, er gift med Turid som opprinnelig er fra Helgeland. 

Ola Kvamme. Bor på Stamnes og er den som sleper fisken ut

Publisert 10.03.2015 kl. 12:11 av Administrator

Vi slår av en prat over benken i styrhuset på «Veafjord» etter at smolten er vel anbragt i slepetanken og klar for transporten som skal starte neste morgen. 

Eirik Straume Normann Forsker hos Uni Miljø, oppvokst på Straume

Publisert 10.03.2015 kl. 12:07 av Administrator

Og du har vokst opp med Vossolaksen? 

«Ikkje akkurat – eg var berre 2 år i 1988, det siste året at bruket eg er oppvaksen på, dreiv ordinært fiske etter laks. Seinare heldt nabobruka fram til og med 1992 då dei fekk «sitja etter laksen» på ein såkalla matrikkelrett sjølv om fredinga av Vosso byrja dette året. 

Geir Ove Henden, Daglig leder ved Voss Klekkeri

Publisert 10.03.2015 kl. 12:04 av Administrator

Du får en enklere hverdag nå som produksjonen på Evanger avsluttes?

«Jau, men det har vært fem spanande år som det har vært fantastisk kjekt å vera med på. Mykje å læra, mykje å gjera - for mykje til tider. Men får vi laksen tilbake te elva, så er det verdt innsatsen!» 

Tilbakeblikk fremover

Publisert 22.10.2012 kl. 13:46 av Administrator

I skrivende stund er den 5. og siste årgangen med smolt fra prosjektet på vei ut i havet. Noen er sluppet ved utløpet av Evangervatnet og 15 km lengre ut ved utløpet av Bolstadfjorden, og må overleve den lange og farefulle veien gjennom Bolstad- og Osterfjordsystemet på veien ut mot kysten. 

 

Vossolaksen i eit næringsperspektiv

Publisert 22.06.2012 kl. 15:00 av Administrator

Villaksstammer i forfall Atlantiske villaksstammer har vore i dramatisk tilbakegang dei siste 20 – 30 åra, og oppfiska kvantum i elv er redusert med 75 % sidan 1970. Frå å vera plattform for omfattande og mangfaldig lokal verdiskaping, er no 97 av 400 norske lakseelvar stengde for alt fiske, og altfor få av elvane som framleis er opne, kan visa til fordoms storheit i høve til årlege, oppfiska volum. 

 
 

Nyheter

Karl Magne og Turid Bolstad Bor på Bolstad.

Karl Magne representerer elveeierne i styret for V [...] Les mer »

Ola Kvamme. Bor på Stamnes og er den som sleper fisken ut

Vi slår av en prat over benken i styrhuset p [...] Les mer »

Eirik Straume Normann Forsker hos Uni Miljø, oppvokst på Straume

Og du har vokst opp med Vossolaksen?  « [...] Les mer »

Geir Ove Henden, Daglig leder ved Voss Klekkeri

Du får en enklere hverdag nå som pro [...] Les mer »

Tilbakeblikk fremover

I skrivende stund er den 5. og siste årgange [...] Les mer »

Vossolaksen i eit næringsperspektiv

Villaksstammer i forfall Atlantiske villaksstammer [...] Les mer »