Vossolaksen er tilbake på elva

Den gyter – Yngelproduksjonen i elva viser en klar økning – Vil smolten klare vandringen fra elva ut i havet og komme tilbake som gyteklar laks etter 2-3 år – Kan Vossolaksen opprettholde seg selv uten kunstig hjelp – Er Vossolaksen berga?

Vossolaugets innsats og bidrag i kultiveringsarbeidet for berging av Vossolaksen startet i 2007, og resulterte i en produksjon på til sammen 558000 smolt som i 5-års perioden 2009-2013 ble slept og sluppet forskjellige steder langs utvandringsruta til Vossolaksen. Og nå er storlaksen tilbake. Siden 2011 er gytebestands-målet for elva oppnådd med god margin og det har ført til økt gyting og naturlig produksjon av ungfisk og smolt i elva.

Initiativet til Vossolauget kom fra lokale lakseoppdrettere etter en presentasjon av forskningsresultater fra Vosso som viste at produksjons- og utslepingsstrategien hadde et potensial. Initiativet resulterte i et gedigent spleise- og dugnadslag sammen med Voss Klekkeri, forskerne, lokale og sentrale myndigheter, villfiskinteresser og en rekke sponsorer som entusiastiske medspillere for å forsterke det kultiveringstiltaket som hadde vist seg å gi laks tilbake på elva.

Prosjektet har hele tiden vært koordinert og samkjørt med den offentlig styrte Redningsaksjonen for Vossolaksen der opprettelsen og driften av statens levende genbanker for laksefisk og Stiftelsen Voss Klekkeri har vært avgjørende for gjennomføringen. De oppløftende resultatene fra forsterkningstiltaket gjorde at det også ble åpnet for forsøksfiske etter laks i Vossovassdraget i 2013, 2014 og 2015.

Vossolaugets forskjellige bidragsytere har fått anledning til å delta, og resultater og bilder fra forsøksfisket er utlagt på hjemmesidene til elveierlagene i Bolstadelva  og Vosso:

Bolstadelva AS
Vosso: Bulken-Evanger Elveeigarlag